عرضه کلی چسب نواری کاغذی

عرضه کلی چسب نواری کاغذی در انواع مختلفی انجام می شود. این نوع از محصولات به صورت پهن و باریک عرضه می گردند و در کنار این، تولید شده از مواد اولیه متفاوت اند. ب